Tag: Bachmann

15-12-2023

Wittgenstein, Bernhard và Bachmann

[Với việc cuốn tiểu thuyết Cháu trai Wittgenstein của Thomas Bernhard đã sắp in xong, và tập truyện ngắn Ba lối tới hồ của Ingeborg Bachmann, một phụ nữ có mối quan tâm rất lớn hướng vào triết gia Ludwig Wittgenstein, sẽ sớm có, Xuất bản Khác thấy...

5-1-2024

Ingeborg Bachmann: Nhật ký chiến tranh

[Sinh năm 1926, Ingeborg Bachmann là một thiếu nữ trong quãng thời gian chiến tranh - Thế chiến thứ hai - và viết nhật ký. Dưới đây là nhật ký ấy; các sự kiện chủ yếu diễn ra ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Áo - cũng như Đức - nằm dưới sự kiểm...