Tag: C. S. Lewis

C.S. Lewis và Bốn tình yêu

[C.S. Lewis, đối với độc giả Việt Nam, chủ yếu là tác giả của The Chronicles of Narnia cùng một số tác phẩm xoay quanh đó - nhìn chung hơn, một nhà văn thuộc kiểu Tolkien. Như vậy là không đầy đủ: cũng như Conan Doyle còn có vai trò ở nhiều phương...