Tag: Clarice Lispector

Clarice Lispector: Ba truyện

Tình yêu Có chút mệt, xách theo đống đồ vừa mua làm biến dạng cái túi lưới mới của cô, Ana lên tàu tram. Cô đặt túi vào lòng và đoàn tàu chuyển bánh. Cô thả lỏng người ra trên băng ghế cho thoải mái, kèm một tiếng thở phào, cảm thấy gần như thỏa...