Tag: Công Hiện

Thomas De Quincey

[Confessions of an English Opium-Eater của Thomas De Quincey là một kiệt tác có vị trí rất đặc biệt trong lịch sử văn chương thế giới. Charles Baudelaire sớm nhận lấy nguồn cảm hứng từ bên kia biển Manche ấy; ta có thể đoán, chính vì ảnh hưởng mãnh...