Tag: Fénelon

Xung quanh Fénelon

Khác

PHÊ-NƠ-LONG KHÔNG SỢ Fénelon là một nhân vật lừng danh, lại còn là một con người tuyệt vời, không những thế Fénelon lại còn không sợ. Nguyễn Văn Vĩnh tìm ra được ở Fénelon (“Phê-nơ-long”) một nguồn cảm hứng lớn, vì Fénelon, đó không chỉ là văn...