Tag: George Eliot

Henry James đọc Middlemarch

Henry James, Anh Hoa lược dịch

Henry James, Galaxy XV (1873) Middlemarch vừa là một trong những tác phẩm mạnh nhất vừa là một trong những tác phẩm yếu nhất của tiểu thuyết Anh. Đọc Middlemarch, ta hẳn nhớ rõ những lúc phải tự hỏi mình rằng câu chuyện rồi sẽ nhận lấy hình hài ra...

Middlemarch

Anh Hoa

Thế giới Middlemarch được xây dựng trên những bình diện nào? Trước hết, thế giới ấy được hình dung là một sự lặp thần bí. Mỗi nhân vật, mỗi quan hệ con người trong đó đều là một cái bóng, một biến thể, một tấm gương của nhau và cho nhau. Dorothea,...