Tag: Milan Kundera

Milan Kundera: Bỏ đi và trở về

Điều hay ho nhất của người đọc khi đi du lịch khắp nơi, đó là bạn sẽ gặp những nhân vật, cảnh vật và có khi là cả chính tác giả, đâu đó đôi khi, trên hành trình của bạn. Từ Đức sang Séc bằng đường bộ theo ngả Chemnitz, thoắt một cái, gần như ta...