Tag: Nguyễn Công Nam

Milton: Paradise Lost

[Paradise Lost, bài thơ dài của Milton, ban đầu gồm 10 khúc (“book”), sau được chỉnh lại thành 12 khúc, thêm phần Paradise Regained gồm 4 “book”, từ gần 400 năm nay là một trong những tác phẩm thơ ca lớn nhất, sánh ngang với thơ của Virgil hay...

C.S. Lewis và Bốn tình yêu

[C.S. Lewis, đối với độc giả Việt Nam, chủ yếu là tác giả của The Chronicles of Narnia cùng một số tác phẩm xoay quanh đó - nhìn chung hơn, một nhà văn thuộc kiểu Tolkien. Như vậy là không đầy đủ: cũng như Conan Doyle còn có vai trò ở nhiều phương...