Tag: Roland Barthes

Roland Barthes về Maupassant

[Guy de Maupassant không thuộc vào số những tác giả mà Roland Barthes đặc biệt thích đọc; Barthes hay đọc nhất Flaubert, Proust và Sade. Nhưng Barthes có bình luận văn chương của Maupassant. Ngoài mấy lần nhắc - thoáng qua - Maupassant trong những...