Tag: Xuân Trường

Sự lên men của vật chất

Với tập truyện thứ hai và cũng là cuối cùng của Bruno Schulz sắp ra mắt trong tiếng Việt, nhan đề Dưỡng đường đồng hồ cát, giờ đây ta đã có thể nhìn lại toàn bộ văn chương tuyệt vời ấy. (Ảnh bìa có hình con mắt giữa vòng tròn, như là nhìn qua ống...

Gombrowicz về Bruno Schulz

Thứ Sáu Trước mặt tôi có Bruno Schulz với bản dịch tiếng Pháp, đã được Suzanne Arlet (nhà thơ) cho hay từ vài tuần trước. Đó là một tập truyện ngắn nhan đề Traité des mannequins[1] (hầu hết các truyện lấy từ tập Những hiệu quế) do Juillard xuất...

Đi lạc

Đọc “Những hiệu quế” Hiếm nhà văn nào để lại thật ít tác phẩm nhưng được ngưỡng mộ như một trong số những nhà văn lớn nhất như Bruno Schulz. Một người viết ra thứ văn chương lệch thời, và dường như để nhấn mạnh thêm điều đó, ông mang lấy một kết...