Ba truyện đời

Gertrude Stein, Hoàng Trang dịch

117.000đ

260 trang

13,5 x 20 cm

Tags: Gertrude Stein Hoàng Trang