Tag: Hoàng Trang

Sự vắng mặt của dấu câu

“Anna đôn hậu có những lý tưởng cao cả về trinh tiết và nề nếp của loài chó.” Những nhân vật được nặn lên dưới bàn tay của Gertrude Stein, ngoài việc mang một dáng vẻ xù xì, bần hàn, thậm chí là nhếch nhác, đồng thời cũng gánh những cuộc đời tầm...

The Stein Experience / Kinh nghiệm Stein

Gertrude Stein thường không được xem như nhân vật điển hình của một phong trào nghệ thuật nhất định, song luôn luôn xuất hiện ở trung tâm của những trường phái nổi bật nhất đầu thế kỷ 20. Gertrude Stein không phải đại diện, mà tựa hồ một đấng dọn...