Tag: E. M. Forster

Ta nói gì khi ta nói về tiểu thuyết?

Thường thì anh ta [học giả rởm] sẽ không chịu công khai thừa nhận rằng “Tác dụng của tri thức là thế đấy: để tiến thân.” Tất tật những gì anh ta [học giả rởm] nói có thể chính xác nhưng thảy đều vô dụng, bởi anh ta chỉ đi vòng quanh những cuốn sách...