Tag: Flaubert

Baudelaire: Madame Bovary của Gustave Flaubert

[Baudelaire, trong địa hạt phê bình, thiên về hội họa hơn (rất nhiều) so với văn chương, trong đó đặc biệt quan trọng là tiểu luận về Constantin Guys và tiểu luận về Eugène Delacroix, có trong Họa sĩ của cuộc sống hiện đại do Xuất bản Khác in....

Gertrude Stein ở giữa

Lúc nào cũng biết cách ở giữa (tất nhiên, ta dễ nghĩ đến nhan đề cuốn tiểu thuyết của Hartley, The Go-Between), Gertrude Stein có thể ở giữa cả hai anh em nhà James: tất nhiên là William James và Henry James. Tuy không phải là con người của bằng...

12-4-2023

Henry James về Gustave Flaubert

Gustave Flaubert (phần 1) Năm 1877, Gustave Flaubert viết thư cho một người bạn: “Anh nhắc đến những bức thư của Balzac. Tôi đã đọc chúng khi chúng vừa xuất hiện, nhưng với rất ít hào hứng. Với chúng người đàn ông thu gặt được nhiều, nhưng không...

10-8-2023

Sống tiếp

          Một đánh giá đã bị đóng đinh vào Henry James: một văn chương không tầm thường nhưng không vươn được đến độ cao bi kịch, một “sự cao quý rụt rè” (như E. M. Forster nói trong Các khía cạnh của tiểu thuyết - XBK sắp in). Một đánh giá khác, còn...