Tag: Linda Lê

Bruno Schulz, hay sự huyền thoại hóa thế giới

Linda Lê Trong Các kỷ niệm về Ba Lan, Gombrowicz nhớ lại, ở cuộc gặp đầu tiên với Bruno Schulz, mình đã bị ấn tượng mạnh bởi thái độ lu mờ, sợ sệt, tức là tương phản một cách kỳ khôi với sự tàn nhẫn cùng sự nghiêm khắc che giấu “nơi đáy cặp mắt gần...

Gặp Linda Lê ở Paris

Chúng tôi đến nhà Linda Lê để thực hiện buổi phỏng vấn vào một ngày thu, Paris lạnh đặc biệt. Paris những ngày cuối thu thời tiết rất thất thường, ít nhất là đối với những người từ xứ sở nhiệt đới đến đây, như chúng tôi. Cái lạnh có thể đến bất cứ...