Tag: Maupassant

Roland Barthes về Maupassant

[Guy de Maupassant không thuộc vào số những tác giả mà Roland Barthes đặc biệt thích đọc; Barthes hay đọc nhất Flaubert, Proust và Sade. Nhưng Barthes có bình luận văn chương của Maupassant. Ngoài mấy lần nhắc - thoáng qua - Maupassant trong những...

Gertrude Stein ở giữa

Lúc nào cũng biết cách ở giữa (tất nhiên, ta dễ nghĩ đến nhan đề cuốn tiểu thuyết của Hartley, The Go-Between), Gertrude Stein có thể ở giữa cả hai anh em nhà James: tất nhiên là William James và Henry James. Tuy không phải là con người của bằng...

Tiến hóa của tiểu thuyết trong thế kỷ 19

Maupassant, Cao Việt Dũng dịch

[Maupassant không chỉ viết truyện ngắn và tiểu thuyết, mà còn là tác giả của rất nhiều bài báo; các bài báo có vai trò lớn trong văn chương Maupassant nói chung, là nơi để Maupassant bình luận một số nhà văn khác, những người mà Maupassant ngưỡng mộ...