Tag: Nghiêm Quỳnh Trang

Viện điều dưỡng đồng hồ cát

Nhắc tới The Hourglass Sanatorium (Viện điều dưỡng Đồng hồ cát) ngoài giải Ban giám khảo của Cannes 1973, người ta thường nói đến bối cảnh chính trị của Ba Lan vào thời kỳ đó, với cách những can phim được tuồn ra để gửi sang Pháp; hay bóng dáng Thế...