Tag: Paul Valéry

Paul Valéry: Vị thế của Baudelaire [1924]

Baudelaire đang ở đỉnh cao vinh quang. Cuốn sách nhỏ Les Fleurs du Mal, chưa đầy ba trăm trang, có vai trò quan trọng hơn cả những tác phẩm lừng lẫy và đồ sộ nhất trong văn chương. Nó đã được dịch sang hầu hết các ngôn ngữ châu Âu: tôi sẽ nói thêm...