Tag: Phan Lương

Một James & Một James

Sinh thời, Henry James bận tâm rất nhiều đến kịch nghệ. Ngay trước đoạn viết cuối, James soạn kha khá kịch, chuyển thể một vài tác phẩm thành công của mình thành kịch, chẳng hạn như Daisy Miller. Nhưng James lại chưa bao giờ nếm trải thành công như...

Ta nói gì khi ta nói về tiểu thuyết?

Thường thì anh ta [học giả rởm] sẽ không chịu công khai thừa nhận rằng “Tác dụng của tri thức là thế đấy: để tiến thân.” Tất tật những gì anh ta [học giả rởm] nói có thể chính xác nhưng thảy đều vô dụng, bởi anh ta chỉ đi vòng quanh những cuốn sách...

Henry James và sự vui lớn

Năm 1900, NXB Scribner’s đề xuất với Henry James lựa chọn các tác phẩm của mình cho một ấn bản đặc biệt. Không rõ chính xác khi nào Henry James bắt đầu nghĩ về làm một tuyển tập cho mình, nhưng ngay trước khi lên tàu ở cảng Southampton vào ngày...

11-4-2023

Nghệ thuật hư cấu [tiểu thuyết]

[Đăng tải trên Longman’s Magazine 4 (tháng 9/1884), và được in lại trong cuốn Partial Portraits (1888)] Lẽ ra tôi không nên gắn một tiêu đề toàn diện như vậy cho đôi lời bình luận này, tất yếu chúng thiếu sự hoàn chỉnh cho một chủ đề mà khi xem xét...