Tag: Thomas Bernhard

Thomas Bernhard và những cái ghế

Thế nào là một nhà văn lớn? Nhà văn lớn nhất thiết phải là kẻ tuyệt đối đáng ghét (ít nhất là trong mắt người cùng thời: đằng nào thì những người cùng thời cũng sẽ không hiểu họ; còn hậu thế thì tìm đến họ như liều thuốc chống lại sự đáng ghét ở thời...

15-12-2023

Wittgenstein, Bernhard và Bachmann

[Với việc cuốn tiểu thuyết Cháu trai Wittgenstein của Thomas Bernhard đã sắp in xong, và tập truyện ngắn Ba lối tới hồ của Ingeborg Bachmann, một phụ nữ có mối quan tâm rất lớn hướng vào triết gia Ludwig Wittgenstein, sẽ sớm có, Xuất bản Khác thấy...