Tag: Bruno Schulz

Viện điều dưỡng đồng hồ cát

Nhắc tới The Hourglass Sanatorium (Viện điều dưỡng Đồng hồ cát) ngoài giải Ban giám khảo của Cannes 1973, người ta thường nói đến bối cảnh chính trị của Ba Lan vào thời kỳ đó, với cách những can phim được tuồn ra để gửi sang Pháp; hay bóng dáng Thế...

Gombrowicz về Bruno Schulz

Thứ Sáu Trước mặt tôi có Bruno Schulz với bản dịch tiếng Pháp, đã được Suzanne Arlet (nhà thơ) cho hay từ vài tuần trước. Đó là một tập truyện ngắn nhan đề Traité des mannequins[1] (hầu hết các truyện lấy từ tập Những hiệu quế) do Juillard xuất...

ĐI LẠC

Đọc “Những hiệu quế” Hiếm nhà văn nào để lại thật ít tác phẩm nhưng được ngưỡng mộ như một trong số những nhà văn lớn nhất như Bruno Schulz. Một người viết ra thứ văn chương lệch thời, và dường như để nhấn mạnh thêm điều đó, ông mang lấy một kết...