Tag: Hạo Nguyệt

Mansfield

                                                                                                                                                          Từ Chí Ma [Từ Chí Ma, thuộc vào số danh sĩ Trung Hoa hồi cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 rất am...

Mansfield về Woolf

Hạo Nguyệt dịch

[Vào thời của mình, Katherine Mansfield có mối quan hệ rộng khắp trong văn giới và nhiều lần bình luận tác phẩm của người khác. Đó là một nhà phê bình sắc sảo, và nhất là rất tinh quái - điều mà người ta cũng thấy trong những truyện ngắn mà Mansfield...