Đang

22-8-2023

Ban thờ Người Chết (trích)

Chương IX (chương cuối cùng)              Vậy nhưng đó đâu phải là lối thoát, nhất là khi ông khơi lại với bà chuyện về ước nguyện cuối cùng của ông - những gì ông đã định bà sẽ làm cho ông. Trước kia khi ông nói đến việc này, bà đã đáp với một lòng...

10-8-2023

Sống tiếp

          Một đánh giá đã bị đóng đinh vào Henry James: một văn chương không tầm thường nhưng không vươn được đến độ cao bi kịch, một “sự cao quý rụt rè” (như E. M. Forster nói trong Các khía cạnh của tiểu thuyết - XBK sắp in). Một đánh giá khác, còn...

4-6-2023

Những người châu Âu

Felix Young đi Mỹ có một đối xứng: Roderick Hudson sang châu Âu. Trong thế giới tiểu thuyết của Henry James, đây là một trong những đối xứng dễ thấy hơn cả, như thể James cần tìm được cho mình một sự cân bằng giữa hai chiều: vả lại, nếu không, sẽ có...

12-4-2023

Henry James về Gustave Flaubert

Gustave Flaubert (phần 1) Năm 1877, Gustave Flaubert viết thư cho một người bạn: “Anh nhắc đến những bức thư của Balzac. Tôi đã đọc chúng khi chúng vừa xuất hiện, nhưng với rất ít hào hứng. Với chúng người đàn ông thu gặt được nhiều, nhưng không...

« Trước

Trang 2/4

Sau »