Đang

13-3-2023

Cuộc gặp

[Henry James không chỉ viết tiểu thuyết: đó còn là tác giả của nhiều truyện ngắn; trong số các truyện ngắn của Henry James, một số hết sức quan trọng: những truyện ngắn lớn; một trong số đó là “The Beast in the Jungle”. Ở chiều ngược lại, hơn hai...

28-2-2023

Isabel Archer
xuất hiện

[Trích từ Vẽ một phụ nữ, chương 2. Sự xuất hiện của Isabel là một xen kinh điển của văn chương thế giới] Trong khi cuộc ứng đối này diễn ra, Ralph Touchett lang thang ra xa, dáng uể oải, hai tay đút túi, con chó sục ồn ào bám theo sát gót. Mặt anh...

22-12-2022

Henry James

Henry James sẽ là một trong các dự án lớn của nhà xuất bản Khác trong 2023. Dưới đây là các tác phẩm dự kiến được xuất bản, một số đã có người phụ trách, số khác thì vẫn chờ được xác nhận hoặc tìm người dịch: * The Portrait of a Lady, Anh Hoa dịch ...

« Trước

Trang 2/2