Tag: Balzac

Xung quanh Balzac

Khác

NHÂN VẬT CỦA BALZAC Nhân vật của Balzac là một khu rừng: vậy thì độc giả rất dễ mắc vào nguy cơ chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Nhưng cũng đừng quá lo: có phương cách cho mọi điều (như các nhân vật của Cervantes hay nói). Với Miếng da lừa ta có...

Một cuộc đọc Balzac (phần 2)

Maurice Bardèche, Cao Việt Dũng dịch

Phần 1 Tuyên ngôn của hệ thống Balzac trước hết được trình bày trong Miếng da lừa, cuốn tiểu thuyết mà ông viết ở tuổi ba mươi và đấy là tác phẩm đầu tiên trong số những tác phẩm lớn áp đặt tên ông lên công chúng. Ai cũng biết “chủ đề” của Miếng da...

Một cuộc đọc Balzac (phần 1)

Maurice Bardèche, Cao Việt Dũng dịch

[trích từ Maurice Bardèche, Một cuộc đọc Balzac (Une lecture de Balzac), Les Sept Couleurs, 1964 Cuốn sách của Bardèche trình bày một sự đọc Vở kịch con người (La Comédie humaine) dưới dạng bao quát, không bỏ qua những tác phẩm của Balzac hay bị xem...

Nguyễn Văn Vĩnh ở giữa Molière và Balzac

Nhị Linh

Đã đến lúc - và đây là lần đầu tiên - chúng ta thực sự ở trước một khả năng: biết được thực sự Nguyễn Văn Vĩnh đã dịch sách như thế nào; công việc dịch sách ấy - lần đầu tiên - sẽ không còn mơ hồ giống như một huyền thoại, như cho đến giờ vẫn cứ vậy,...